[English below]

Mijn werk gaat over waarnemen, meer bepaald over de ervaring van het kijken. Binnen het medium van de fotografie focus ik op het omzeilen (of overbruggen) van de notie van ‘nabijheid’.

Wie een willekeurig fotografisch beeld bekijkt, beeldt zich in dat het onderwerp nabij is — hetzij bewust of onbewust. In werkelijkheid belandt iedere beschouwing op het netvlies van de kijker, waardoor je ook letterlijk zou kunnen spreken van ‘nabijheid’. Daarbij doet het er niet toe dat de beschouwing vanuit de tegenwoordige tijd vertrekt, een spoor uit het verleden representeert, of meerdere tijden bevat.

Indien een willekeurig fotografisch beeld de werkelijkheid zou ondergraven (of ontkennen) door in tegenstelling dat spoor te tonen van díe bepaalde gebeurtenis of dàt voorbije moment in de verleden tijd; hoe kan het representatieve dan worden omzeild? Kunnen we werkelijk voorbij de vlakke drager, het scherm, de wand, het stukje papier,... en haar omringende context kijken?

Met andere woorden: waarin ligt het waarheidsgehalte van een fotografisch beeld als het niet meteen zichtbaar is? Binnen (of buiten) welk kader kan je kijken?

Naast mijn persoonlijk werk, neem ik regelmatig opdrachten aan binnen architectuur-, stilleven- en productfotografie.

Contact >
info.maitedebievre@gmail.com (NL / ENG / FR)
[English]

My main focus is about perception. Within the medium of photography, I focus on its intrinsic characteristic regarding ‘closeness’ (proximity). 

When you look at any photographic image, you imagine the subject to be close or nearby — and in fact the image ends up on your mind while looking at it. We consume and incorporate images, to let them become imaginative.

In other words:

Is it possible to distinct (disconnect - dismantle, deconstruct) what is seemingly ‘real’ from the connected photographic image?

Aside from my personal work, I regularly take on assignments in architecture and product photography.

I’m always open to new and interesting collaborations.

Contact >
info.maitedebievre@gmail.com (NL / ENG / FR)

© Maïté De Bièvre on all content.